top of page
logo_edited.png
Welkom: Welkom

ACHT ADVIES

Onze werkzaamheden omvatten bouwfysisch en akoestisch onderzoek en advies.


Acht Advies is in 2019 ontstaan uit Adviesburo Jos Reubsaet, als zelfstandig en onafhankelijk werkend adviesburo voor bedrijven, overheid en particulieren op het gebied van bouwfysica

 en akoestiek.


Onze adviezen zijn toegespitst op de praktische uitvoerbaarheid en degelijkheid en komen, in nauw overleg met de opdrachtgever, andere disciplines en direct betrokkenen, tot stand.

De leefbaarheid van een binnen- of buitenruimte en de duurzaamheid naar de toekomst zijn hierbij van groot belang.


Wij werken met een klein team aan de projekten van klein tot relatief grote omvang. U heeft één aanspreekpunt met kennis van zaken, omdat zowel berekeningen, beoordelingen als advieswerk door één adviseur worden uitgevoerd.

Koffie staat altijd klaar!
bouwtekeningen Schaesbergerweg
Veiligheid boven alles
Koffie staat altijd klaar!
onderzoek
vloerverwarming Schaesbergerweg
Welkom: Over ons
logo_edited_edited_edited.png

ACHT

'acht geven, acht slaan nauwkeurig waarnemen

'acht (hoofdtelwoord) 8

'achten (achtte, heeft geacht) houden voor: iets belangrijk achten

in de architectuur staat de achthoek vaak voor de overgang tussen de hemel en aarde, als een brug tussen het vierkant en de cirkel. een ronde koepel staat veelal op een kubusstructuur met behulp van een fraai achthoekig gewelf.

de achtste noot in de zeventoonsladder is het oktaaf, twee keer de hoogte van de eerste noot, en dus het begin van een nieuw nivo.

acht is twee keer twee keer twee, en dus de eerste derde macht na één. als het aantal hoekpunten van een kubus of zijden van zijn tweevoud, de achthoek, is acht compleet.

op moleculair  niveau blijkt dit uit het feit dat atomen graag een vol oktaaf van acht elektronen in hun buitenste schil hebben. een zwavelatoom heeft zes elektronen in die schil, dus komen acht atomen bij elkaar om elektronen te delen, waarbij ze een achthoekige zwavelring vormen.

acht neemt een bijzondere plaats in in de oosterse religie en mythologie. de "Voormalige Hemelsfrequentie" zou staan voor het ideale transformatiepatroon in de kosmos.

acht is het eerste Fibonacci-getal na vijf.

een computer werkt in bytes, eenheden die elk bestaan uit acht binaire bits.

in de natuur hebben spinnen en krabben acht poten en octopussen acht tentakels.

Welkom: Partners

LOES REUBSAET

Adviseur/Direkteur

Ik  studeerde bouwkunde –bouwfysica aan de
TU Eindhoven met geluid als afstudeerrichting.
Na mijn studie heb ik 4,5 jaar als technisch specialist bij een groter adviesburo gewerkt. In 2002 ben ik in het buro van mijn vader gaan werken. Nu mijn vader met pensioen gaat, ben ik mijn eigen buro begonnen Acht Advies.

Acht Advies is gevestigd op de voor mij vertrouwde plaats, het kantoor bij mijn ouders in huis.

Hoewel het vak technisch is, zit er aan bouwfysica een heel stuk van welzijn en gezondheid en dat spreekt mij aan. Ik werk vanuit mijn eigen gevoel. Het gevoel van wanneer voel ik me prettig in een gebouw of omgeving en welke voorwaarden zijn daarvoor te stellen. Graag werk ik in teamverband met opdrachtgever en andere adviseurs. Samen realiseer je een prettige leefomgeving. Hoewel je als adviseur niet overal verstand van kunt hebben, heb ik oog voor verbindingen en zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Ik ben rustig en toegankelijk. Alleen met een totaalblik, kun je een goed advies geven op je eigen kennisgebied.

loes_reubsaet.jpg
Welkom: Over

BOUWFYSICA EN AKOESTIEK

Bouwfysica heeft betrekking op alle fysische aspecten in de bouw. Strikt genomen maakt akoestiek deel uit van de bouwfysica, toch wordt het vaak apart genoemd in de omschrijving 'Bouwfysica en akoestiek'. Akoestiek heeft bij ons niet enkel betrekking op het bouwen, maar ook op geluidbeleving in bredere zin.

Acht Advies onderscheidt zich door onafhankelijk en helder advies dat verder gaat dan de eisen in het Bouwbesluit. Ons advies kenmerkt zich door ons oog op het welzijn van de eindgebruiker van het gebouw of van de omgeving.

amadeiro.JPG

ONDERZOEK, TOETSING EN ADVIES

Bij het ontwikkelen van een nieuw- of verbouwplan moet met veel deelgebieden rekening worden gehouden om te komen tot een goed binnenklimaat en bouwfysisch verantwoorde gebouwkonstrukties.

Acht Advies adviseert, toetst, kontroleert en begeleidt het bouwproces.

Wij zijn gespecialiseerd in de bouwfysische vakgebieden:

  • interne geluidwering

  • galm

  • geluidwering gevels

  • ventilatie

  • daglichttoetreding

  • thermische isolatie

  • bouwkundige detailleringen

Welkom: Diensten

PROJEKTEN

Amadeiro.jpg
Mechelen.jpg

AMADEIRO
DEN BOSCH

2020-heden

WATERSCHADE 
MECHELEN

2022

Welkom: Projecten
Welkom: Partners

KONTAKT

st franciscusweg 29
6416 et heerlen

+31 (6) 39 27 10 25

  • LinkedIn
  • Instagram
logo_edited_edited.png
Welkom: Contact
bottom of page